Xử lý máy tính

Online 24/7

 • Cài đặt Office
 • Cài đặt phần mềm
 • Tối ưu hóa máy tính
 • Fix lỗi phần mềm
 • Yêu cầu khác

100.000đ

Đến 250.000đ

Liên hệ

Sự cố mạng

Hệ thống mạng tại Doanh nghiệp

 • Tư vấn, triển khai hệ thống
 • Xử lý sự cố mạng nội bộ
 • Fix lỗi modem, router Wifi 
 • Chia Vlan, phần quyền
 • Yêu cầu khác.

250.000đ

Đến 1.000.000đ

Liên hệ

Website

Thiết kế và quản trị

 • Tư vấn dịch vụ
 • Đăng ký Domain, Hosting
 • Website mã nguồn mở
 • Quản trị và đăng bài
 • Yêu cầu khác

1.000.000đ

Đến 5.000.000đ

Liên hệ