Sau khi unbrick thành công thử up bản NEWIFI-D2_FW_AsusWRT, sóng sánh thế nào chưa biết chứ ấn tượng ban đầu Ok. Dùng được cả app ASUS Router để quản lý trên mobile luôn nên tạm thời để test thay con Xiaomi mini.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *