Tên miền vqdung.net sắp hết hạn, gắn bó em nó cũng đã lâu nhưng nay muốn thay đổi nên chuyển về mua cái tên miền .vn để sử dụng; tiện thể dùng homepage làm cái trang quản lý tập trung các dịch vụ qua Nginx Proxy Manager (NPM).

  • Trước tiên vẫn cập nhật Home Assistant qua tên miền mới với ip động thông qua addon cloudflare, hướng dẫn tại đây

  • Do nhiều ứng dụng cùng dùng chung port 80,443 hay từ 1 ip local dùng nhiều services… nên để giải quyết vấn đề này ta sử dụng Reverse Proxy để làm trung gian nhận kết nối và chuyển tiếp đến services, port tương ứng. Cài luôn addon NPM qua HA (ban đầu mình cài qua docker trên NAS)

 

  • Cài homepage trên NAS theo hướng dẫn này (có thể bỏ qua bước cài text editor vì dùng app này mở trực tiếp trên NAS không thấy lưu lại)

  • Bây giờ thì tạo các sub domain trên cloudflare trỏ về IP WAN, dùng NPM để tạo các proxy host chuyển tiếp subdomain về ip local và port tương ứng.

  • Giờ thì thao khảo các tab widget, services, setting trên homepage để đưa các web lên cho đẹp thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *