Trong Hass có Addon AdGuard có thể dùng để chặn quảng cáo khi trỏ DNS modem về server Hass, trước cài mãi báo lỗi trùng Port 53, sau khi hỏi bác Gồ nhiều ngày thì tìm ra được cách. Chỉ cần chạy 2 dòng lệnh này là ko cần đổi Port và mọi thứ Ok:

sudo systemctl disable systemd-resolved.service
then sudo reboot.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *