Đã cài và sử dụng MotioneyeOS trên RaspberryPi 3B để xem và lưu trữ video các camera lên NAS chainedbox L1 Pro nhưng cảm nhận xem trực tiếp và xem lại đều như quay chậm nên tìm kiếm giải pháp mới để thay thế.

 

Sau khi hỏi bác Gồ thì biết đến Shinobi, tiến hành “vọc”

  1. Tải bản Raspberry Pi OS từ trang: https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/

Mình tải và sử dụng bản này:

Raspberry Pi OS Lite

  • Release date: December 2nd 2020
  • Kernel version: 5.4
  • Size: 438MB

 

  1. Dùng balenaEtcher ghi file vừa tải ra thẻ nhớ, cắm Thẻ vào Pi và khởi động lên

– Cắm bàn phím vào và đăng nhập với tài khoản mặc định: pi / raspberry

– Bật SSH lên bằng lệnh: sudo raspi-config (Interface Settings >> SSH >> ENABLE)

 

  1. Cài đặt Shinobi bằng các lệnh sau:

Trong quá trình cài đặt có hỏi chọn thì cứ mặc định Enter, có bước chọn ubuntu (1)

 

  1. Cài xong đăng nhập đổi mật khẩu quản trị và tạo user mới theo Link và tài khoản:

 

  1. Tiến hành thêm Camera

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *