• MagicMirror là gương thông minh
 • Hass là Trung tâm kết nối hệ thống nhà thông minh

 

Sau khi mua TX3 mini về up ROM ATV 9 để xem truyền hình thì muốn Vọc phải FLash lại ROM gốc cho em nó mới boot được từ Thẻ nhớ hoặc USB.

 1. Tải Image Armbian bản phù hợp với chip TX3 theo đường dẫn: S905 ubuntu ver 5.90
 2. Dùng phần mềm balenaEtcher Flash image đã tải vào Thẻ nhớ hoặc USB
 3. Flash xong vào thư mục dtb copy tên file tương ứng (meson-gxl-s905w-tx3-mini.dtb) thay vào file uEnv.ini ngoài thư mục gốc. Sau đó cắm Thẻ nhớ (hoặc USB) vào box, “lần đầu tiên” nhấn giữ reset và cắm nguồn cho box để boot từ Thẻ nhớ/USB, cắm dây mạng vào cổng LAN.
 4. Vào modem kiểm tra xem IP của box, dùng phần mềm Putty để ssh vào box
  User: root
  Pass: 1234
 5. Sẽ có yêu cầu đổi mật khẩu cho user Root, sau khi đổi sẽ tạo 1 tài khoản mới (nen đặt là pi) và đặt mật khẩu cho tài khoản này.

 1. Gõ lệnh: armbian-config để vào chế độ GUI
  Chọn Software và cài RDP (remote desktop)
 2. Bây giờ dùng máy tính để Remote Desktop vào box
  * apt-get update và apt-get upgrade
  * Cài MagicMirror theo hướng dẫn và cài các module cho nó

Để TX3 mini không tự tắt màn hình sau khoảng 10 phút thì chạy Script trên là chưa đủ, mình cài thêm Caffeine để nó vô hiệu hóa tính năng bảo vệ màn hình hay tự tắt màn hình, dùng các lệnh:

sudo add-apt-repository ppa:caffeine-developers/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install caffeine


          * Tiếp theo cài HassIO theo hướng dẫn, thay MY_MACHINE bằng qemuarm-64

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *