Hiện tại để kết nối từ ngoài vào Server Hass ở nhà thì đã có giải pháp VPN nhưng nếu không dùng giao thức bảo mật https thì lại không kết nối cho Google Home phát ra lệnh được nên mình kết hơp mua tên miền tại https://porkbun.com/ (hỗ trợ free ssl) và cài AddOn Let’s Encrypt trong HassIO để làm domain cho Hass từ ngoài internet (NAT 2 Port 80 và 443 về Port 8123 của Hass)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *