Để con mi mini không cũng phí, đưa ra nghịch chạy Bootloader Breed được rồi up luôn openwrt cùng với con Newifi 3D2 test thử chức năng mesh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *