1. Cài Motioneye lên androibox

Bước 1: Tải bản armbian phù hợp cho androidbox (mình dùng Armbian_5.90_Aml-s905_Ubuntu_bionic_default_5.1.0_20190701.img), dùng balenaEtcher burn ra thẻ nhớ và up firm

Bước 2: Cài Docker trước (có thể cài thêm Portainer để quản lý Docker), sau đó cài MotionEye theo hướng dẫn https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-In-Docker

docker run --name="motioneye" \
  -p 8765:8765 \
  --hostname="motioneye" \
  -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
  -v /etc/motioneye:/etc/motioneye \
  -v /var/lib/motioneye:/var/lib/motioneye \
  --restart="always" \
  --detach=true \
  ccrisan/motioneye:master-armhf

2. Thêm camera và cài đặt up lên Google Drive

Chọn Network camera theo cam của mình và theo https://camlytics.com/ để biết Link phù hợp

Cài đặt như dưới để up camera lên Google Drive theo email của mình

Video sẽ up lên Cloud Google Drive

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *