Một trong những thành phần mà hầu hết mọi người nhận thấy bị thiếu trong Raspberry Pi là đầu vào analog. Để sử dụng micro với Raspberry Pi, bạn sẽ cần thực hiện một trong hai điều. Mua micro USB hoặc card âm thanh USB. Micro USB có thể là cách rẻ hơn và dễ dàng hơn để micro hoạt động với Raspberry Pi.

Ngoài ra, bạn có thể mua một HAT để mở rộng khả năng âm thanh của Raspberry Pi với việc bổ sung đầu vào analog. Có nhiều dự án khác nhau mà micro đi kèm, chẳng hạn như thiết lập Raspberry Pi làm trợ lý Alexa hoặc Google.

Kết nối micro với Raspberry Pi

Có 3 cách khác nhau để bạn có thể kết nối micro với Raspberry Pi.

Micro USB

Micro USB là cách dễ nhất để micro hoạt động với Raspberry Pi. Một trong những lợi thế đáng kể nhất của việc sử dụng micro USB là tính đơn giản. Hệ điều hành Raspbian sẽ tự động phát hiện micro khi được cắm vào.

Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần phải sửa đổi file .asoundrc để giúp driver âm thanh Alsa hiểu thiết bị nào nên được sử dụng.

Micro Bluetooth

Kết nối micro Bluetooth khiến mọi thứ phức tạp hơn một chút. Để điều này hoạt động, bạn sẽ cần phải sử dụng Raspberry Pi 3 trở lên hoặc sử dụng bộ thu USB Bluetooth.

Để kết nối micro với Raspberry Pi, bạn có thể làm theo hướng dẫn: Cách thiết lập Wi-Fi và Bluetooth trên Raspberry Pi 3.

Sau khi ghép nối micro, bạn sẽ có thể sử dụng nó giống như micro USB.

Micro 3,5mm

Mặc dù Raspberry Pi không có bất kỳ giắc cắm 3,5mm đầu vào nào để kết nối với micro analog, nhưng có nhiều cách bạn có thể giải quyết vấn đề này.

Card âm thanh USB

Một trong những cách rẻ nhất để kết nối micro với Raspberry Pi là sử dụng card âm thanh USB.

Những gì một card âm thanh USB thực hiện là chuyển đổi kết nối 3,5mm analog thành tín hiệu digital (kỹ thuật số) có thể được gửi qua kết nối USB. Chúng rất dễ sử dụng. Hệ điều hành Raspbian sẽ có thể hoạt động tự động.

Cấu hình Alsa trên Raspberry Pi cho micro

Trước khi bắt đầu phần này, hãy đảm bảo rằng bạn đã cắm micro vào Raspberry Pi. Cho dù đó là qua soundcard USB, HAT hay bằng cách sử dụng micro USB.

1. Hãy tiếp tục và cập nhật hệ điều hành bằng cách chạy hai lệnh sau. Chạy hai lệnh này sẽ đảm bảo rằng mọi thứ đều được cập nhật.

sudo apt update
 sudo apt upgrade

2. Với hệ điều hành đã được cập nhật, hãy tiếp tục và xác định micro được driver Alsa thấy. Để xem tất cả các thiết bị ghi hiện có, bạn cần chạy lệnh sau.

arecord -l

3. Từ lệnh này, bạn sẽ thấy một cái gì đó giống như bên dưới xuất hiện trong Terminal.

Hai điều bạn cần chú ý là số card và số thiết bị.

**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
 card 1: Microphone [Yeti Stereo Microphone], device 0: USB Audio [USB Audio]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0

Sau khi bạn đã xác định được số thiết bị của micro, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Nếu không có gì xuất hiện, hãy đảm bảo rằng bạn đã cắm thiết bị của mình đúng cách.

4. Với thiết bị và số card hiện đã có sẵn, hãy tiếp tục và tạo file cấu hình cho Alsa. File cấu hình này sẽ giúp driver Alsa hiểu nó nên sử dụng thiết bị nào để thu âm thanh. Bắt đầu sửa đổi file bằng cách chạy lệnh sau.

nano /home/pi/.asoundrc

5 Trong file này, nhập văn bản sau. Đảm bảo rằng bạn thay thế [card number] và [device number] bằng các giá trị bạn đã truy xuất trong bước 3 của phần này.

pcm.!default {
   type asym
   capture.pcm "mic"
 }
 pcm.mic {
   type plug
   slave {
     pcm "hw:[card number],[device number]"
   }
 }

Sau khi hoàn tất, hãy lưu file bằng cách nhấn CTRL + X, tiếp theo là Y, rồi ENTER.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *